Специализираната астропсихологична интерпретация е с подробна прогноза в писмен вид от Гита Мерджанова (140лв) и съкратена само за годината /120лв/. Уговорен контакт по телефони 029433206 и 0877903118. 

     В допълнителни консултации се изясняват /в пряк контакт, с писмо, по ел.поща или по тел.029433206/ въпроси или проблеми (60лв.)

      Хорарният хороскоп отговаря устно кратко на въпрос за възникнала ситуация или проблем /40лв/, а с развитието им, съобразено с кармата и личния ви хороскоп писмено (ххлв).

     Соларният хороскоп за годината след рождения ви ден подробно интерпретира по акцентирани месеци, дни, периоди важни въпроси, проекти, промяна на месторабота или местожителство, здраве, брачно и социално положение ххх лв.).

     Синастричният хороскоп изяснява съвместимост при брачни, колегиални и делови партньорства, проблеми и взаимоотношения (ххх лв.)

     Медицинският хороскоп преглежда временни, продължителни или кармични дискомфортни състояния и посочва алтернативен изход (ххх лв)

    Хороскопът за нови структури, фирма, семейство, кармични проблеми или магичен абсолютен хороскоп дава ясна преценка за сполучливо време на финансови, делови или лични планове, полезни контакти, партньорски отношения и перспективи (ххх лв.).

ХОРАРЕН  ХОРОСКОП

          Хорарната астрология е най–старата астрологична форма, чрез която се анализират конкретни обстоятелства от живота на човека въз основа на резонанса микрокосмос – макрокосмос. Енергийните излъчвания от Космоса взаимодействат с обекти и субекти на Земята, предизвиквайки събития, реакции, ситуации, позитивни или негативни действия, емоции. В живота на хората всяка една възбудена мисъл, уловено чувство, изказано желание имат пряко влияние върху действията ни и околната среда. Хорарната астрология предполага, че за всеки възникнал проблем в живота може да се търси решение чрез разположението на звездите в момента на създаване или осъзнаване на проблема. Чрез нея най–точно можем да направим метапрогноза на моментно възникнал въпрос, касаещ разни сфери от живота ни за любов, брак, потомство, деца, професия, цели, юридически, медицински или спорни въпроси.

         В дълбините на подсъзнанието ние знаем какво ни очаква, към каква цел сме се отправили за всеки даден момент от жизнения ни път и резултата. С тази енергия вътре в нас влияем на хорарната карта, резонирайки с космическото съзнание. Трябва ни просто допълнителна светлина от професионалния астролог, за да осъзнаем фактите.

         Ако въпросът е зададен, значи е трябвало да се зададе. Важно правило е въпросът ясно да проличава в картата. Клиентът сам избира подходящото време за начало на дадено дело. От наша страна има само алтернативни препоръки, като астрологът трябва да е абсолютно безпристрастен и обективен в отговорите си. По зададения въпрос астрологът съставя карта в момента на задаването му или в краен случай, когато се заеме с хороскопа, а после дава заключение за вероятен изход на въпросното дело.

          Всеки хорарен случай представя уникална проблема. Някога  трябва да се прескочи времевата бариера на бог Хронос (Сатурн) за по–точен отговор, но предсказанието може да се получи мъгливо. Трябва да се остави и свободно пространство за детайлизиране на събитието чрез майсторството на съдбата./следва продължение/

           Част от книгата   Х О Р А Р Н А   А С Т Р ОЛО Г И Я, първо  издание

          @ "Талиман - М" тел.943.32.06 (+секр.), gitamerdjan@yahoo.com 

          @   инж. Гита Мерджанова, тел. 0877.903.118

           г. София, 2005  год., ISBN  954- ....................

СИНАСТРИЧЕН  ХОРОСКОП

          Откъс от книгата „Астрологична синастрия” – Кармичен резонанс в астрологията между две астрални субстанции в ментално, емоционално и физически полета; инж.Гита Мерджанова, дипломиран Магистър по астрология,  @ „Taлиман–М”, г.София, 2003г, първо издание, ISBN 954–9................

          Основен принцип в синастричната астрология е морално-етичното учение за резонанс между душите и притегляне на подобни или противоположни на истинската ни същност и кармичен багаж хора, ситуации, партньори, вещи или животни. “Син” означава заедно, “астро”- звезда, определяща ментален, астрален и материален резултат от съприкосновението на два егрегора в тази или някоя от миналите инкарнации. Хороскопът притежава собствена енергоинформационна структура със свой заряд и полярност. Съществуващите в природата и предметите електрически, магнитни и други заряди резонират в човека по различен начин според нивото на еволюционното му развитие и степента на пробудилото се в него духовно начало. Ако са пробудени, личностите притеглят подобието си, а неосъзнатите хора - противоположното, т.к. при тях не съществува възможността за избор. Не им е дадена още достатъчно свободна воля.

            Най-ясно при резонанса между два хороскопа изпъкват кармичните проблеми, които трябва да се разрешат. Всички появили се хора около нас и възникнали събития не са случайни, а изпълняват определена функция за нас. Когато човек извлече полза, опит и има резултат, то фабулата от тази глава в романа на живота му се заменя с друга и калейдоскопа около него показва други събития и хора.

            Синастрическата астрология е фин инструмент за опериране не само на наболелите проблеми в резонансния хороскоп на една партньорска двойка, но и на егрегора, който възниква около тази двойка при техния контакт и расте, подхранван от техните емоции и мисли. Подобна енергоинформационна структура възниква и около различни организации, ситуации, сключени договори, решения, градове, държави и други общи обстоятелства, включващи взаимодействие, дори да е само между една личност и невидимия свят от общото единно поле, Висшите същества или Космическото съзнание. /следва продължение/